Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення посади старшого наукового співробітника лабораторії соціальної психології особистості. На посаду може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду та не менше семи публікацій за останні п’ять років. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки; копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присудження вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних. Документи надсилати на адресу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15, каб. 22 (ст. інспектор з кадрів – Мелещенко Оксана Михайлівна). Телефон для довідок: 425-24-08.                                            Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення посад завідувачів лабораторій: - психології мас та спільнот – 1; - психології політичної поведінки молоді – 1. На посаду завідувача лабораторії може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення – до 10 грудня 2018 р. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки; копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присудження вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних. Документи надсилати на адресу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15, каб. 22 (ст. інспектор з кадрів – Мелещенко Оксана Михайлівна). Телефон для довідок: 425-24-08.                                          Перелiк учасникiв конкурсу на замiщення посади старшого наукового спiвробiтника лабораторii соцiальноi психологii особистостi:
- Дворник Марина Сергiiвна                                          Перелік учасників конкурсу на заміщення посад завідувачів лабораторій:
- психології мас та спільнот – Коробка Лариса Миколаївна;
- психології політичної поведінки молоді – Жадан Ірина Василівна.                                          Переможці конкурсу на заміщення вакантних посад:
1. Дворник Марина Сергіївна – на заміщення посади старшого наукового співробітника лабораторії соціальної психології особистості;
2. Коробка Лариса Миколаївна – на заміщення посади завідувача лабораторії психології мас та спільнот;
3. Жадан Ірина Василівна– на заміщення посади завідувача лабораторії психології політичної поведінки молоді.


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України