Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

VІ Всеукраїнська наукова конференція ”Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави”

12-14 жовтня 2011 року

Шановні колеги!
запрошуємо вас взяти участь у VІ Всеукраїнській науковій конференції
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ
У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ,
яка відбудеться 12–14 жовтня 2011 року в м. Києві


Загальна інформація


 


ПРОГРАМА
VІ Всеукраїнської наукової конференції
"ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНИНА
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ"

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Офіційне відкриття конференції

Слюсаревський Микола Миколайович,

президент Асоціації політичних психологів України, директор ІСПП НАПН України, чл.-кор. НАПН України

Виступи з вітальним словом

Луговий Володимир Іларіонович,

віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України

Максименко Сергій Дмитрович,

президент Асоціації психологів України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка, доктор психологічних наук, професор

Левенець Юрій Анатолійович,

директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, академік НАН України, доктор філософських наук, професор

Доповіді

Політичні реалії сьогодення і завдання політичної психології

Слюсаревський Микола Миколайович

Громадянське суспільство та його виклики сучасній психології

Подшивалкіна Валентина Іванівна

Середовищні чинники розвитку особистості та суспільства у соціально-економічній сфері: час зміни парадигми

Фролов Павло Дмитрович

Ефект “вагону з оркестром” у контексті президентських виборів в Україні

Головаха Євген Іванович

Євроінтеграція України в уявленнях сучасного студентства

Крейдун Надія Петрівна, Кряж І. В., Луценко О. А., Павленко В. М., Поліванова О. Є.

Ціннісні орієнтації мешканців великих міст України з різним соціально-економічним статусом

Васютинський Вадим Олександрович

Медіаповедінка суб’єкта як засіб формування його іміджу

Рибаченко Віктор Федорович

Презентація майстерень

Творча лабораторія “Я” в українському минулому, сьогоденні та майбутньому: синтезування консолідуючого національного міфу”

О. В. Яремчук, П. П. Горностай, Б. П. Лазоренко

Майстер-клас “Використання креативно-евристичних прийомів мислення у процесі соціально-політичного аналізу й проектування нових соціальних технологій”

О. В. Губенко

Постконференційний рефлексивний тренінг-практикум “Ситуація–тенденція–новоутворення?”

М. І. Найдьонов

Майстер-клас “Психологічні технології активізації політичної участі: метод проектів”

Л. О. Кияшко, О. Л. Коробанова

РОБОТА В СЕКЦІЯХ

Секція 1. Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології

Керівники:

Слюсаревський Микола Миколайович, Батраченко Іван Георгійович, Губенко Олександр Володимирович, Татенко Віталій Олександрович, Скорик Марфа Михайлівна

Доповіді:

Психологія політичного екстремізму

Губенко Олександр Володимирович

Психологічний аналіз детермінант сучасного стану системи правоохоронних органів МВС України

Кудерміна Олена Іванівна

Контекстуальний інформаційний вплив

Лісневська Алла Олексіївна

Сутність політики з позицій її психологічного генезису

Очеретяний Анатолій Андрійович

Національна ідентичність як чинник ставлення до національної валюти

Панга Марія Вікторівна

Політико-психологічна технологія створення консолідуючого національного міфу

Яремчук Оксана Василівна

Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження

Фальковська Людмила Миколаївна

Гендерні міфи масової свідомості в контексті культурно-історичної традиції слов’ян

Клюйкова-Цобенко Вікторія Олексіївна

Соціальна природа сміху та її вплив на психологію аутсайдера

Анцибор Анатолій Іванович

Історико-психологічний “портрет” політичного лідера (на прикладі Отто фон Бісмарка)

Дроздова Марина Анатоліївна

Аналіз жіночого політичного лідерства: теорії і контекст

Скорик Марфа Михайлівна, Євмінова Тетяна Миколаївна

Особистісна зрілість суб’єктів як результат значущих відносин

Ткаченко Вікторія Євгеніївна

Стиль як категорія політичної психології

Чуніхіна Світлана Леонідівна

Теорія соціальної адаптації в контексті психології соціальної роботи

Кривоконь Наталія Іванівна

Комунікативна толерантність як проблема політичної психології

Маковецька Крістіна Миколаївна

Індивідуально-психологічні механізми лідерської поведінки

Северинюк Валентин Матвійович

Секція 2. Психологічні чинники демократизації політичного життя та побудови громадянського суспільства

Керівники:

Васютинський Вадим Олександрович, Найдьонов Михайло Іванович, Крейдун Надія Петрівна, кКоробка Лариса Миколаївна

Доповіді:

Розвиток чи балансування? Соціальна ситуація в Україні, 2004–2010 роки

Найдьонов Михайло Іванович, Григоровська Любов Володимирівна

Конституційні норми щодо честі та гідності громадянина та психологічні умови їх втілення у суспільне життя

Рибалка Валентин Васильович

Психологічні особливості громадянської відповідальності особистості

Баранова Світлана В’ячеславівна

Проблеми взаємозумовленості економічної депривації і правового самовизначення особистості

Бєлавіна Тетяна Іванівна

Ставлення виборців до партійної політичної ідеології в контексті міжпоколінної передачі політичної культури

Захаров Кирило Віталійович

Розвиток громадянського суспільства як умова становлення соціального інституту замісного батьківства

Бевз Галина Михайлівна

Соціальний капітал у дискурсі соціальної активності особистості

Семків Ірина Ігорівна

Соціально-психологічний аналіз проблеми бідності як способу життя

Коробка Лариса Миколаївна

Атитюдні модуси серйозного/несерйозного в просторі особистісного життєконструювання

Крайчинська Валентина Анатоліївна

До питання емоційної агресії у суспільному та політичному житті

Мельник Оксана Андріївна

Психологічні фактори ефективної самореалізації особистості
у громадській організації

Мозолєва Ганна Олексіївна

Політична відповідальність та популізм: уроки президентських виборів-2010

Кучма Леся Олексіївна, Тишкун Юрій Ярославович

Секція 3. Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти

Керівники:

Титаренко Тетяна Михайлівна, дЧернобровкін Володимир Миколайович, Жадан Ірина Василівна, Кияшко Лариса Олександрівна, Литовченко Ніна Федорівна, Скнар Оксана Миколаївна

Доповіді:

Методологічні засади дослідження взаємодії суб’єктів політичної соціалізації як чинника структурування політичної картини світу студентської молоді

Жадан Ірина Василівна

Методологічні засади дослідження взаємодії суб’єктів політичної соціалізації як чинника структурування політичної картини світу студентської молоді

Кияшко Лариса Олександрівна, Бородчак Марина Владиславівна

Історична пам’ять як чинник ідентифікації та інтеграції особистості в сучасне поле політики

Вольфовська Тетяна Олександрівна

Розвиток толерантності в юнацькому віці в процесі використання розвивальної програми

Голіна Ірина Володимирівна, Пронина М. Ю.

Окремі характеристики образу “Я” як фактора оптимізації міжособистісних стосунків у ранній юності

Дмитрова Тетяна Володимирівна, Бучацька Світлана Михайлівна

Позитивна профілактика ВІЛ/СНІД як соціально-психологічна практика особистісного життєконструювання в геєвській субкультурі

Лазоренко Борис Петрович

Студент як керований виборець

Литовченко Ніна Федорівна

Ресурси соціальної взаємодії як чинник політичної соціалізації учнівської молоді

Позняк Світлана Іванівна

Мотивація політичної взаємодії як чинник самоідентифікації молоді

Сидоркіна Марина Юріївна

Політична соціалізація в освітньому процесі: гармонізація змісту та форми

Овдієнко Любов Никифорівна

Культурно-глобалізаційний контекст самоідентифікації української молоді

Фокіна Вікторія Ігорівна

Політичні практики: визначення поняття та підходи до розуміння

Скнар Оксана Миколаївна

Мотиваційні аспекти вибору молоддю ролі в громадській організації

Чолій Софія Мирославівна

Вплив особливостей самоставлення особистості на успішність її соціалізації

Камінська Ольга Володимирівна

Секція 4. Політичні комунікації і виборчі кампанії: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні механізми

Керівники:

Найдьонова Любов Антонівна, Петрунько Ольга Володимирівна, Сусська Ольга Олександрівна, Ставицький Олег Олексійович, Баришполець Олексій Трохимович

Доповіді:

Історична травма спільноти: як нащадкам пам’ятати трагічне

Найдьонова Любов Антонівна

Теоретична модернізація медіапсихологічних підходів

Сусська Ольга Олександрівна

Психотехнологічні та психологічні ресурси управління образом суспільних і освітніх інновацій

Петрунько Ольга Володимирівна

Медіаосвіта, медіаманіпуляція – конфронтація чи паралельний розвиток?

Баришполець Олексій Трохимович

Гандикапізм та ксенофобії: спільне і відмінне у поняттях

Ставицький Олег Олексійович

Міфологія політичного піару

Жовтянська Валерія Вікторівна

До питання про психотехнології формування мотивації політичної участі

Коробанова Ольга Леонідівна

Етапи здійснення PR-діяльності

Литвин Аеліта Василівна

PR-технологічний компонент у системі політичного менеджменту

Паскевська Юлія Анатоліївна

Ефекти інформаційного впливу політичних суб’єктів: проблема вимірювання

Плющ Олександр Миколайович

Самопрезентація: визначення та історія дослідження поняття

Хлаповська Тетяна Георгіївна

Моделювання системи конкурентоздатності політика

Ткач Руслан Вікторович

Особливості сприйняття політичних суб’єктів користувачами мережі Інтернет

Походенко Світлана Володимирівна

Психотехнології в політичній рекламі на місцевих виборах 2010 року в Україні

Пудіч Сергій Олександрович

Психологічні особливості етнонаціональних стосунків у цирковій художній діяльності

Дементьєва Капіталіна Георгіївна

Соціально-психологічні особливості інформації в політиці: ґенеза та функції

Траверсе Тетяна Михайлівна

Соціально-психологічні особливості впровадження навчально-інформаційних технологій у процес підготовки психологів

Музика Олександр Леонідович

Схильність до індивідуалізму або колективізму як соціально-психологічна детермінанта спрямованості політичної поведінки особистості

Гарькавець Сергій Олексійович

Секція 5. Міжгрупові відносини і глобалізація

Керівники:

Горностай Павло Петрович, Фролов Павло Дмитрович, Дроздов Олександр Юрійович, Кальницька Катерина Олександрівна, Хазратова Нігора Вікторівна, Чорна Лідія Георгіївна

Доповіді:

Дистанційний вимір геополітичної свідомості студентської молоді Чернігівського регіону

Дроздов Олександр Юрійович

Психологічні чинники визначення стратегій адаптації трудових мігрантів України в країні працевлаштування

Блинова Олена Євгенівна

Теоретико-методологічні засади вивчення етнонаціональної ідентичності

Голота Анастасія Сергіївна

Особливості самовизначення сільської і міської молоді в категоріях “бідні-багаті”

Губеладзе Ірина Гурамівна

Аналіз потреби у власності в контексті порівняння української і російської ментальності

Хазратова Нігора Вікторівна, Луценко Марина Юріївна

Вимірювання регіональних соціальних настановлень: модифікація імпліцитно-асоціативного тесту

Найдьонова Любов Михайлівна

Світ дитинства та світ дорослих перед викликами глобального суспільства: субкультурна та гендерна парадигми

Сіткар Віктор Ілліч

Практичні аспекти політичної психології в роботі з майбутніми фахівцями

Вдовиченко Оксана Володимирівна

Механізм інтеграції-диференціації як соціально-психологічні чинники впливу на ідеологічну еволюцію

Овчаров Анатолій Олександрович

 

 

КРУГЛІ СТОЛИ
1. Освітні інновації: проблеми впровадження (у фокусі – медіаосвіта)
2. Соціальна ситуація особистісного та суспільного розвитку: досвід та проблеми дослідження (старт інтернет-конференції)


МЕДІАКЛУБ "СУЧАСНІСТЬ У МЕДІАТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ"
Спільний аналіз творчості лауреатів ХХ Міжнародного дитячого, молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв “Кришталеві джерела 2011”

Проводять: Найдьонова Любов Антонівна, Голубєва Олена Євгенівна

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Головуючий:

Слюсаревський Микола Миколайович, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президент Асоціації політичних психологів України, віце-президент Асоціації психологів України, чл.-кор. НАПН України

Доповіді: інформація керівників секцій; інформація ведучих круглих столів; інформація ведучих майстерень; виступи учасників; заключне слово.

 

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України