Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Методологічний семінар ”Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив”

3 квітня 2013 року

Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України 3 квітня 2013 року в м. Києві (вул. Артема, 52-д, зал засідань) відбудеться методологічний семінар на тему «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив».


Загальна інформація


  
 
 
П Р О Г Р А М А
 
МЕТОДОЛОГІЧНОГО СЕМІНАРУ
МЕДІАОСВІТА В УКРАЇНІ: НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ ВИКЛИКІВ,
ПРАКТИК, ПЕРСПЕКТИВ
 
3 квітня 2013 року
 
П Л Е Н А Р Н Е З А С І Д А Н Н Я
10.00 – 13.00
Відкриття методологічного семінару
Кремень В. Г., президент НАПН України, дійсний член НАН і НАПН України, доктор філософських наук, професор
Вітальне слово
Мудрак Лариса Михайлівна, заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Доповіді на пленарному засіданні
Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор
Психологічні механізми самореалізації особистості в медіапросторі
 
Федоров Олександр Вікторович, проректор з наукової роботи Таганрозького державного педагогічного університету імені А. П.Чехова, президент Асоціації кіноосвіти і медіапедагогіки Російської Федерації, доктор педагогічних наук, професор
Медіаосвіта: світська і теологічна
 
Слюсаревський Микола Миколайович, директор Інституту соціальної
та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук
Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби
 
Іванов Валерій Феліксович, завідувач кафедри Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор
Іванова Тетяна Вікторівна, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Медіаосвіта і медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді
 
Бакіров Віль Савбанович, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, президент Соціологічної асоціації України, дійсний член НАН України, член-кореспондент НАПН України, доктор соціологічних наук, професор
Стародубцева Лідія Володимирівн, завідувачка кафедри медіакомунікацій соціологічного факультету Харківського національного університету
імені В.
Н. Каразіна, доктор філософських наук, професор
Креативна модель медіаосвіти: експеримент Каразінського університету
Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук
Основні напрями і перші підсумки експериментального впровадження медіаосвіти на всеукраїнському рівні
 
Онкович Ганна Володимирівна, завідувачка відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України, професор НТУУ “Київський політехнічний інститут”, доктор педагогічних наук, професор
Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі
Синьов Віктор Миколайович, директор Інституту корекційної
педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Шевцов Андрій Гаррійович, завідувач кафедри ортопедагогіки
та реабілітології Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор
Потенціал віртуального комп’ютерного середовища в аспекті корекційної медіаосвіти і соціальної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності
 
Ватковська Марина Григорівна, проректор з наднових систем навчання
та комунікації, завідувачка кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських наук
Особливості впровадження медіаосвіти в навчальних закладах Дніпропетровщини: досягнення, проблеми та перспективи
 
С Е К Ц І Й Н І З А С І Д А Н Н Я
14.00 – 18.00

Секція 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ

Керівники секції: Максименко С. Д.; Онкович Г. В.; Титаренко Т. М.

Учений секретар: Іванченко С. М.

Алєксєєнко Тетяна Федорівна

Вплив інформаційних технологій на стан і розв’язання актуальних соціально-педагогічних проблем суспільства

Титаренко Тетяна Михайлівна

Гендерні практики життєконструювання у сучасному інформаційному просторі

Бутурліна Оксана Василівна

Концептуальні підходи до вивчення медіатворчості в інформаційно-освітньому просторі

Бондаренко Олена Анатоліївна

Сучасні технології медіаосвіти

Іванченко Світлана Миколаївна

Суспільний дискурс як спосіб організації інформаційного простору
та формування громадської думки

Плющ Олександр Миколайович

Програмування соціального дискурсу

Щербакова Олена Анатоліївна

До питання встановлення термінологічних констант в аудіовізуальній сфері медіаосвітнього простору

Волошенюк Оксана Валеріївна

Система медіаосвіти у Фінляндії

Литвин Андрій Вікторович, Робак Володимир Євгенович

Завдання медіаосвіти в підготовці фахівців

Жорнова Олена Іллівна

Інформаційне суспільство та його вплив на самовизначення особистості у сфері освіти

Челишева Ірина Вікторівна

Методика організації занять з медіаосвіти: традиції етнічно орієнтованої медіаосвіти

Петренко Лариса Михайлівна

Принципи розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у контексті медіаосвіти

Войтко Оксана Василівна

Технології ефективної взаємодії дитини із сучасними медіа

Григоровська Любов Володимирівна

Медіаосвітній ресурс: погляд з позиції груп-рефлексивної психології

Овдієнко Любов Никифорівна

Освіта як феномен культури інформаційного простору:
проблеми і тенденції

Оноко Олеся Олегівна

Сайт медіаосвітнього спрямування “Медиадошкольник.рф” у роботі редактора періодичного видання для дітей дошкільного віку

Лазоренко Борис Петрович

Асоціальні практики життєконструювання проблемної молоді в інформаційному суспільстві

Чаусова Юлія Анатоліївна

Медіапродукція як фактор конструювання уявлень членів подружжя
про шлюб

Колбаско Юлія Олегівна

Видавнича діяльність та надбання наукової школи “Медіа і медіакомпетентність” Таганрозького державного педагогічного університету імені А. П. Чехова

Макаренко Ірина Дмитрівна

Формування полікультурної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови засобами медіаосвітніх технологій

Кравчук Віра Олексіївна

Перспективи використання мистецтвознавчої періодики в навчанні студентів творчих вишів

Нагорна Катерина Анатоліївна

Реферативний журнал як навчальний медіапродукт

Секція 2. АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ МЕДІАОСВІТИ

Керівники секції: Слюсаревський М. М.; Смульсон М. Л.; Татенко В. О.

Учений секретар: Мироненко Г. В.

Вовчик-Блакитна Олена Олександрівна

Медіаекологія: захисні тактики взаємодії сучасної дитини і медіа

Петрунько Ольга Володимирівна

Соціально-психологічні ресурси медіасоціалізації

Лучинкіна Анжеліка Іллівна

Аналіз результатів інтернет-соціалізації особистості

Воронцова Емілія Валеріївна, Гончаренко Наталія Миколаївна

Можливості медіаресурсів для проведення наукових досліджень

Лук’янчук Наталія Вадимівна, Климова Наталія Анатоліївна

Віртуальна комунікація у формуванні комунікативної компетентності обдарованих старшокласників

Баришполець Олексій Трохимович

Вплив медійних уподобань учнів на розвиток їхніх аналітичних здібностей

Назар Максим Миколайович

Характерні психологічні особливості дистанційної освіти через мережу Інтернет

Посохова Віра Валеріївна

Специфіка життєконструювання користувачів за допомогою сервісів інтернет-мережі.

Мироненко Ганна Валентинівна

Модифікація психологічного часу особистості в просторі новітніх мультимедіа

Яворський Максим Васильович

Соціально-психологічні чинники сприйняття об’єкта довіри в молодіжному інтернет-середовищі

Анищенко Олена Олександрівна

Оцінка медіаобізнаності підлітків та їхніх батьків: аналіз досліджень

Радченко Катерина Вікторівна

Особливості гендерних стереотипів українських педагогів залежно
від рівня стереотипності сучасних мас-медіа

Череповська Наталія Іванівна

Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти

Мельниченко Мар’яна Вікторівна, Хованова Олена Анатоліївна

Використання медіаосвітніх ресурсів у процесі формування статеворольової поведінки у дітей-сиріт з порушеннями психофізичного розвитку(з досвіду роботи)

Швець Валентина Дмитрівна

Психолого-педагогічні основи навчально-виховного процесу
з використанням інформаційних технологій

Обухова Наталія Олександрівна

Розвиток аудіальної медіакультури як чинник соціалізації підлітків

Шкіренко Олена Віталіївна

Психолого-педагогічні умови розвитку духовних цінностей і культури особистості в умовах інформаційного суспільства

Тригуб Тетяна Миколаївна

Формування ціннісної сфери школярів під впливом різних медіазасобів та різного медіаконтенту

Тарадайник Валентина Миколаївна

Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини за допомогою інформаційно-соцільних мереж

Мазур Роман Іванович

Вплив спожитого медіа-контенту на формування альтруїстичної поведінки у молоді

Секція 3. МЕДІАОСВІТА ЯК НАПРЯМ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Керівники секції: Синьов В. М.; Бібік Н. М.; Найдьонова Л. А.

Учений секретар: Гладченко І. В.

Іванов Сергій Аркадійович

Медіаосвіта і медіаграмотність чи медіаінформаційна грамотність?

Коченгіна Маріанна Вікторівна

Агресивні та регресивні фактори медіапростору як загроза розвитку дитини дошкільного віку

Крутій Катерина Леонідівна

Медіадидактичні особливості використання мультфільмів як засобу навчання мови і розвитку зв’язного мовлення дошкільників

Полєвікова Ольга Борисівна

Специфіка впровадження дошкільної медіаосвіти на Херсонщині

Поліхун Наталія Іванівна

Мережневі ресурси підтримки дослідницької діяльності обдарованих учнів

Мокрогуз Олександр Петрович

До питання запровадження медіаосвіти в школі

Піщанська Вікторія Миколаївна

Досвід роботи Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з організації підготовки вчителів до впровадження медіаосвітніх інновацій

Пономаренко Лариса Вікторівна

Особливості впливу мас-медіа на школяра

Супрун Микола Олексійович

Медіаосвіта в соціалізуючому вимірі особистості дитини
з особливостями психічного розвитку (кадровий аспект)

Висоцька Алла Михайлівна

Медіаосвіта як аспект корекційного виховання школярів з розумовою відсталістю

Гладченко Ірина Вікторівна

Медіаосвітня гра як засіб формування життєвої компетентності розумово відсталих дітей дошкільного віку

Чеботарьова Олена Валентинівна

Використання інформаційних технологій у навчанні молодших школярів із порушеннями опорно-рухового апарату

Глазиріна Олена Валеріївна

Медіапедагогіка як складова педагогічних знань

Йовко Олена Михайлівна

Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи

Козир Людмила Миколаївна

Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу: шкільний досвід

Носаченко Ірина Михайлівна

Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу: досвід Корсунь-Шевченківської гімназії

Бугрова Ганна Володимирівна

Упровадження медіаосвіти в позашкільних навчальних закладах
(на прикладі Центру дитячої та юнацької творчості Солом’янського району м. Києва)

Масляник Наталія Юріївна

Про досвід упровадження медіаосвіти в школі з поглибленим вивченням математики

Секція 4. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ МОЛОДІ

Керівники секції: Биков В. Ю., Олійник В. В., Гуменюк Г. В.

Учений секретар: Алексєєва С. В.

Гуменюк Галина Вадимівна

Медіасередовище як простір професійного самовизначення особистості

Найдьонов Михайло Іванович

Вплив інформаційного простору як чинник вибору престижної професії

Карп’юк Марія Денисівна

Енергоінформаційна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників як складова професійної самосвідомості

Жорнова Ольга Іллівна, Жорнова Олена Іллівна

Методична підготовка викладача до використання мультимедійних ресурсів

Дивак Володимир Валерійович

Елементи використання медіаосвітніх технологій у навчальному процесі вищої школи

Балабанова Катерина Євгенівна, Вакарєв Євген Семенович

Використання соціальних мереж у професійній діяльності викладача ВНЗ

Каліцева Олена Вікторівна

Застосування медіаосвітніх технологій у процесі навчання фахового мовлення майбутніх юристів

Сахневич Інна Андріївна

Застосування медіаосвітних технологій у вищих технічних навчальних закладах

Янишин Ольга Каролівна

Формування медіаграмотності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки у ВНЗ

Юрженко Володимир Васильович

Проблеми медіаосвіти в контексті підручникотворення в системі профтехосвіти

Гуралюк Андрій Георгійович

Еволюція електронного підручника

Самойленко Андрій Євгенович

Формування технологічних понять, умінь і навичок у змісті ПТО засобами медіаосвіти

Юденкова Олена Петрівна

Практика впровадження навчального курсу “Медіа” в державному навчальному закладі “Міжрегіональне вище професійне училище поліграфії і інформаційних технологій”

Петренко Лариса Михайлівна

Принципи розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у контексті медіаосвіти

Савченко Ірина Миколаївна

Аналіз результатів упровадження інформаційно-аналітичної системи “ПРОФТЕХ” у ПТНЗ м. Києва

Шевченко Віктор Леонтійович

Інформаційна організаційно-педагогічна система професійно-технічної освіти інформаційного суспільства

Шимановський Марк Мусійович

Сучасні підходи до використання медіапрезентацій у навчально-виховному процесі ПТНЗ

Миколаєнко Андрій Євгенович

Сутність формування технологічних понять в учнів професійно-технічного навчального закладу засобами медіаосвіти

Злочевська Людмила Степанівна

Технології проектування професійної кар’єри: арт-терапевтичний підхід

Кепканова Олена Іванівна

Проблеми психологічного супроводу медіаосвіти в загальноосвітньому навчальному закладі

Алексєєва Світлана Володимирівна

Медіаосвіта як важливий чинник формування готовності майбутніх фахівців до вибору та успішної реалізації професійної кар’єри

Чернова Тетяна Юріївна

Роль професійно орієнтованого сайту в підвищенні кваліфікації керівників ПТНЗ у міжкурсовий період

Оліферчук Оксана Григорівна

Роль медіаосвіти у формуванні готовності до професійної діяльності випускників ПТНЗ кулінарного профілю

Cмоляна Наталія Вікторівна

Моральні аспекти готовності учнівської молоді до вибору професійної кар’єри

Величко Неллі Олександрівна

Роль і місце інформаційно-аналітичної діяльності у роботі заступника директора ПТНЗ з навчально-виробничої роботи

Зуєва Альона Борисівна

Сучасний електронний підручник як педагогічна умова формування професійного мислення техніків-механіків аграрної галузі

Ростока Марина Львівна

Дидактичні аспекти використання MS Power Point у професійно-технічних навчальних закладах

Секція 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Керівники секції: Бакіров В. С.; Петрочко Ж. В.; Фролов П. Д.

Учений секретар: Вознесенська О. Л.

Петрочко Жанна Василівна

Участь у житті суспільства як вияв громадянськості підростаючої особистості

Фролов Павло Дмитрович

Громадська думка як інструмент соціалізації в умовах інформаційного суспільства

Кремень Тетяна Василівна

Політична мобілізація молоді через соціальні медіа

Сідак Володимир Степанович, Шевченко Володимир Євгенійович

Актуальні психолого-педагогічні аспекти виховання громадянина

в умовах інформаційного суспільства

Жадан Ірина Василівна

Ціннісні пропозиції суб’єктів політичної соціалізації: контент-аналіз дискурсу

Вольфовська Тетяна Олександрівна

Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого
на формування картини світу особистості

Васютинський Вадим Олександрович

Ціннісне зумовлення психологічного тяжіння молоді до бідності

Чорна Катерина Іванівна

Основні пріоритети виховання громадянина-патріота в умовах інформаційного суспільства

Жорнова Ольга Іллівна

Виховні орієнтири в інформаційному суспільстві: сумлінний виконавець vs натхненний Creator

Становських Зінаїда Ліландівна

Психолого-педагогічні проблеми духовного розвитку особистості
в умовах інформаційного суспільства

Окушко Тетяна Костянтинівна

Роль дитячого громадського об’єднання у вихованні громадянина

Бєлавіна Тетяна Іванівна

Соціально-психологічні характеристики правового розвитку осіб
із низьким економічним статусом

Вознесенська Олена Леонідівна

Сімейне обговорення медіаконтенту як чинник формування медіакультури дитини молодшого шкільного віку: аналіз результатів емпіричного дослідження

Сидоркіна Марина Юріївна

Інформаційний вплив як чинник політичної самоідентифікації молоді

Капустюк Олена Миколаївна

Погляд на формування шлюбно-сімейних стосунків під впливом
мас-медіа

Гундертайло Юлія Данилівна Жіночі практики: культурна реабілітація

Лотоцька Юнона Миколаївна Технологія створення віртуального середовища, що мотивує до розвитку

Варецька Олена Володимирівна Критичне ставлення до рекламного медіапродукту як складова соціальної компетентності вчителя початкової школи

Васянович Григорій Петрович Духовно-моральний смисл використання мультимедіа в навчально-виховному процесі

Іванова Оксана Вікторівна Вплив інформаційних технологій на розвиток особистості в юнацькому віці
Радзімовська Оксана Віталіївна Психологічні особливості духовного розвитку особистості в новому інформаційному просторі

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України