Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп»

23-24 травня 2013 р.

Запрошуємо взяти участь у 2-й Всеукраїнській науковій конференції
«Актуальні проблеми психології малих груп»,
яка відбудеться 23-24 травня 2013 р.

Адреса проведення конференції:
г. Київ, вул. Андріївська, 15. Початок роботи - 13.00


Загальна інформація


 

Національна Академія педагогічних наук України
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
 


ІІ Всеукраїнська наукова конференція
 
 Актуальні проблеми психології малих груп

 

 
 

 
23-24 травня 2013 року

 
 
 

Адреса проведення конференції:

г. Київ, вул. Андріївська, 15
 
 

 

Організаційний комітет:
Слюсаревський Микола Миколайович,
член-кореспондент НАПН України, директор ІСПП НАПН України (голова оргкомітету)
Найдьонова Любов Антонівна,
кандидат психологічних наук, заступник, директора ІСПП НАПН України (заст. голови)
Горностай Павло Петрович,
доктор психологічних наук, завідувач лабораторії ІСПП НАПН України (заст. голови)
Циганенко Галина Валентинівна,
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник ІСПП НАПН України
Чорна Лідія Георгіївна,
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник ІСПП НАПН України
Грибенко Ирина Витальевна,
науковий співробітник ІСПП НАПН України
Плетка Ольга Тарасовна,
молодший науковий співробітник ІСПП НАПН України
Скрипник Олександр Вікторович,
молодший науковий співробітник ІСПП НАПН України
 
 
План роботи конференції:
 
1-й день
2-й день
13.00 – 14.30 – Реєстрація учасників
14.30 – 15.00 – Відкриття конференції
15.00 – 16.30 – Пленарне засідання
16.30 – 16.45 – Перерва на каву
16.45 – 18.00 – Робота секцій
10.00 – 11.15 – Робота секцій
11.20 – 13.50 – Майстер-класи
13.50 – 14.30 – Перерва на обід
14.30 – 17.00 – Майстер-класи
17.00 – 18.00 – Закриття конференції
 
 
Регламент роботи конференції:
 Пленарна доповідь – 20 хвилин
Виступ на секції – 10 хвилин
Участь у дискусії – до 5 хвилин
   
Відкриття конференції (23.05.2013, об 14.30)
Вітальне слово:
Слюсаревський Микола Миколайович,член-кореспондент НАПН України, директор Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
 
Горностай Павло Петрович,доктор психологічних наук, завідувач лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
 
Привітання гостей конференції
 
 
Пленарне засідання (23.05.2013, 15.00 – 16.30)
Ідентичність у малих, середніх та великих групах: порівняльний аналіз
Горностай Павло Петрович,  доктор психол. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Імпліцитні теорії командних взаємин: структурно-змістова типологія
Горбунова Вікторія Валеріївна, канд. психол. н., доцент, Інститут соціальної
та політичної психології НАПН України, докторантка
Роль групової динаміки у розвитку медіаосвіти
Найдьонова Любов Антонівна, канд. психол. н., Інститут соціальної та
політичної психології НАПН України
 
 
Секційні засідання (23.05.13, 16.45 –18.00;   24.05.13, 10.00–11.15)
 
Секція № 1 «Теоретичні проблеми психології малих груп: групова ідентичність, групові психічні феномени, креативність особистості і групи»
Групова динаміка у сім’ї під впливом медіа: аналіз результатів емпіричного дослідження
Вознесенська Олена Леонідівна, канд. психол. н., с. н. с., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Динаміка індивідуальної та колективної травми в транзгенераційній перспективі
Семиліт Микола Васильович, канд. психол. н., доцент, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Довіра і щастя: деякі міркування у мистецтві можливостей 
Циганенко Галина Валентинівна, канд. психол. н., с. н. с., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Креативність як чинник, компонент і результат процесу рольових
ідентифікацій особи
Чорна Лідія Георгіївна, канд. психол. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Культурно-історична ґенеза та онтогенез ідеальних уявлень про материнство
Ангелова Сусанна Олеговна, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Щупика,
Етнічна та національна ідентичність: когнітивні та емоційні складові
Грибенко Ірина Віталіївна,  Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Лояльність до малої навчальної групи: соціально-психологічний вимір
Скрипник Олександр Вікторович,  Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Застосування методів групової роботи на початковому етапі формування образу фахівця майбутнього лікаря-психолога
Тамакова Тетяна Анатоліївна,  Національний медичний університет ім. А.А.Богомольця
Копінг-стратегії поведінки підлітків у конфліктній ситуації
Чернєва Інна Василівна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,  
Мишко Юлія,  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Психологія прийняття студентами стратегічних життєвих рішень в рамках академічної групи
Чернєва Інна Василівна,  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Основні детермінанти впливу групових процесів на формування життєвого простору особистості майбутнього фахівця
Фалько Наталя Миколаїівна, к.психол.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Застосування псих одрами у пренатальній психології
Зайцевська Тетяна Юріївна, Центр перепідготовки та підвищення квалі­фікації державного інституту розвитку сім’ї та молоді
 
Секція № 2 «Прикладні проблеми психології малих груп: групова динаміка, особливості тренінгових груп, взаємодія особистості та групи»
Особливості роботи з груповими процесами у терапевтичній групі
Кологривова Емма Ігорівна,канд. психол. н., Національний авіаційний університет
Діалогічні техніки у психодрамі
Сергієнко Ірина Маратівна, канд. психол. н., доцент, Черкаський націона­льний університет ім. Богдана Хмельницького
Соціально-психологічний вплив практики плейбек-театру в малих групах
Савінов Володимир Вікторович, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, керівник Української школи підготовки спеціалістів плейбек-театру
Особливості роботи практичного психолога реаліті-шоу
Покладова Вікторія Вікторівна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, практичний психолог проектів телеканалу СТБ
Особистість в динамічному просторі легкого/серйозного
Крайчинська Валентина Анатоліївна,Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Мультімодальна терапія творчістю: особливості групової роботи
Буренкова Олена Валентинівна, канд. психол. н., доцент, Пензенський державний університет Педагогічний Інститут ім. В.Г. Бєлінського (Росія)
Використання арт-терапевтичних технік у груповій роботі
Інжиєвська Леся Анатоліївна, Університет менеджменту освіти НАПН України
Особистісно-рольове моделювання активної соціальної поведінки в тренінговій групі
Коробанова Ольга Леонідівна, канд. психол. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
 
Секція № 3 «Гендерні, вікові, сімейні, диференціально-психологічні, соціокультурні аспекти психології малих груп»
Традиційна сім’я та альтернативні форми сексуально-шлюбних стосунків в уявленнях молоді
Фролова Юлія Павлівна, магістр психології, Університет менеджменту освіти НАПН України
Фролов Павло Дмитрович, канд. психол. н., с. н. с., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки в нуклеарній сім’ї
Примак Юлія Володимирівна, канд. психол. н., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Катарсис образу сімейно-родової системи як кризова практика особистісного життєконструювання проблемної молоді
Лазоренко Борис Петрович, канд. філос. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Вплив життєвих цінностей особистості на етнонаціонаний та релігійний компоненти образу сімї
Чаплінська Юлія Сергіївна, Київський національ­ний університет імені Тараса Шевченка
Гендерна ідентичність у груповому процесі: теоретичний та практичний аспекти
Плетка Ольга Тарасівна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Вплив структури особистості на соціометричний статус студента в групі
Югов Євгеній Анатолійович, Інститут соціальної та політичної психології
НАПН України
Вплив типів сімейного виховання на міжособистісні стосунки підлітків в малій групі 
Чернєва Інна Василівна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
Гетьманська Юлія,Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Самоактуалізація особистості студента в академічній групі як чинник гармонізації освітнього простору
Кобильнік Лілія Миколаїіна,к.психол.н., доцент,Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Основні шляхи впливу академічної групи на процес формування професійнї стійкості майбутнього практичного психолога в контексті сучасного освітнього простору
Варіна Ганна Борисівна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Індивідуально-групова ресурсність старшокласників
Хоріна Олена Іванівна, Інститут соціальної та політичної психології   
НАПН України
 
 
Майстер-класи (24.05.2013)
 
1 лінійка (11.20 – 13.50):
Практика катарсису образу сімейно-родової системи в життєконструюванні особистості
Лазоренко Борис Петрович, канд. філос.н., доцент, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Формування згуртованності в малій групі
Грибенко Ірина Віталіївна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
 
2 лінійка (14.30 – 17.00):
Работа с групповой динамикой в тренинговой группе
Горностай  Павло Петрович, доктор  психол. н., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Історія мого народження
Зайцевська Тетяна Юріївна, Центр перепідготовки та підвищення квалі­фікації державного інституту розвитку сім’ї та молоді  
 
Закриття конференції (24.05.2013, 17.00)
Виступи керівників секцій та майстер-класів
Виступи учасників конференції

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України