Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Науково-практична конференція ”Актуальні проблеми сучасної психології”

23 травня 2013 р.

Запрошуємо взяти участь у роботі науково-практичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ».
Конференція відбудеться 23 травня 2013 р. в приміщенні Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук


Загальна інформація


 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

”Актуальні проблеми сучасної психології”

23 травня 2013 р.
Інститут соціальної та політичної психології  НАПН України
вул. Андріївська, 15
 
Початок реєстрації: 09-30                                                                                                     
Початок роботи: 10-00              

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 
10.00   –   Вітальне слово:  СЛЮСАРЕВСЬКИЙ М. М. – директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України
  
 АБРАМЯН Н. Д. кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Київського міжнародного університету
Проблеми гендерних стереотипів у сучасній школі
 
 БЕЗБАХ В. кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри військово-гуманітарної підготовки факультету військової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
СІРИЙ С. кандидат політичних наук, доцент кафедри військової педагогіки та психології Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Психологія політичного вибору
 
ГРИДКОВЕЦЬ Л. М. кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології та педагогіки Київського інституту бізнесу та технологій
Християнська психологія в системі психологічної науки
 
ДОБРОСОВІСТНИЙ А. магістрант Київського національного університету культури і мистецтв;
КЛИМЕНКО В. кандидат політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Соціально-психологічного центру Збройних Сил України
Психологічні проблеми впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні
 
ДОНЧЕНКО О. А. доктор соціологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Психічна реальність у теоріях струн, психофракталів і голографічній парадигмі
 
ЖИЛЯЄВ І. – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Київського національного економічного університету;
КІСЛОВ Д. – кандидат політичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, старший науковий співробітник Інституту економічних та гуманітарних проблем Київського міжнародного університету;
КІСЛОВ В. – доктор філософських наук, професор кафедри соціології та соціального
управління Київського міжнародного університету.
Особливості інформаційних відносин в інформаційному суспільстві
 
ЗАМША А. аспірант Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
До проблеми визначення ролі мови у формуванні абстрактного мислення підлітків з порушеннями слуху
 
КАЗМІРЕНКО В. П.доктор психологічних наук, професор
Теоретичні та прикладні засади когнітивної психології спілкування
 
КОЧУБЕЙНІК О. М. – доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Перформанс та драматургічна дія як зацікавлена самопрезентація особистості
 
ЛАЗОРЕНКО Б. П.кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Свідоме і несвідоме у життєконструюванні проблемної молоді
 
ЛУШИН П. В.доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології Університету менеджменту освіти НАПН України
Невизначеність як фактор розвитку в аспектах психологічної та педагогічної допомоги
 
НАЙДЬОНОВА Л. А. кандидат психологічних наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Глокалізація психології: глобальні виклики і локальні закономірності
 
ПЕТРЕНКО О. В.кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету
Нові горизонти авіаційної психології в умовах експансії інформаційних технологій
 
ПИЛИПЕНКО О. І. кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, директор Інституту психології та соціально-політичних наук Київського міжнародного університету
Соціально-психологічна аксіологія превентивної роботи
 
РУДА О.кандидат історичних наук, доцент кафедри психології Київського міжнародного університету
Організаційні процеси в організаційній поведінці
 
СИДОРЧУК Л.доктор педагогічних наук, професор кафедри загально технічних дисциплін Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
БУКАТОВА О. викладач кафедри технологічної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Формування психолого-педагогічної готовності майбутніх учителів технології доорганізації безпечної життєдіяльності учнів
 
ТАТЕНКО В.О.член-кореспондент НАПН, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Чи актуальна для сучасної психології проблема природи психіки?
 
ТИТАРЕНКО Т. М.член-кореспондент НАПН, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Особистісні практики конструювання життя
 
ФРОЛОВ П. Д.кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Громадська думка у соціологічному та соціально-психологічному вимірах
 
ХАЗРАТОВА Н. В.доктор психологічних наук, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка
Психологічні перешкоди самореалізації у просторі формальних відносин
 
 14.00   –   ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України