Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ХІІ МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ”ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ : мистецтво життя”

27-28 лютого 2015 р.

Запрошуємо до участі в ХІІ міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції "ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ : МИСТЕЦТВО ЖИТТЯ"

27-28 лютого 2015 року

Як й завжди ми будемо раді зустрітися з Вами наприкінці зими!


Загальна інформація


Арт-терапевтична асоціація

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Київський міський будинок учителя

Кафедра сучасної хореографії факультету режисури та хореографії

Київського національного університету культури і мистецтв

Національна медична академія

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Інститут магістратури, аспірантури і докторантури

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ГО «Центр психології руху та творчого самовираження

«Maluma Flying Cat»

за інформаційної підтримки

Видавничого дому «Шкільний світ»

 

ХІІ МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ:

мистецтво життя

27–28 лютого 2015 року

 

 ДЕНЬ ПЕРШИЙ – 27.02.2015 р.

Київський міський будинок учителя, вул. Володимирська, 57,

молодіжна зала

10.00. Вітальне слово:

Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора з наукових питань Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, д. психол. н.;

Чуприков Анатолій Павлович, заслужений діяч науки і техніки України, проф. МАУП, НМАПО, академік МКА, д. мед. н., проф.;

Вознесенська Олена Леонідівна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президент ВГО «Арт-тера­певтична асоціація».

 

10.15-11.15. Доповіді (до 15 хвилин):

Назаренко Тетяна Вікторівна, кризовий психолог, арт-терапевт, член асоціації та координатор Чернігівського відділення ГО «Асоціація спеціалістів з подолання психотравмуючих подій», керівник Чернігівського осередку та член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Роль арт-терапії в системі надання психологічної кризової допомоги;

Реброва Катерина Вікторівна, керівник «Волонтерської психологічної служби» м. Одеси, керівник Одеського відділення ВГО «Арт-терапев­тична асоціація» (Одеса): Арт-терапевтичні методи в роботі з пересе­ленцями;

Пригунов Георгій Юрійович, теолог, адиктолог, дійсний член Східно-Європейської асоціації арт-терапії (Софія, Болгарія), науковий консультант Лабораторії системно-аналітичної арт-терапії Кримського державного університету (Ялта), Президент БО «Інформаційно-ресурсний союз «Здраво» (Київ): Особливості психологічної допомоги вдовам і сиротам (30-40 днів втрати (горювання) в «Програмі реабілітації родин військових АТО «МБФ «Нове покоління»;

Старовойтов Андрій Валерійович, к. психол. н., директор Лабораторії системно-аналітичної арт-терапії (Гуманітарно-аналітична академія, Ялта), член правління Східно-Європейської асоціації арт-терапії (Софія, Болгарія) (Сімферополь): Робота з наслідками психологічної травми в системно-аналітичній арт-терапії.

 

11.15-13.00. Повідомлення (до 5 хвилин):

Мова Людмила Вікторівна, к. психол. н., доц. каф. сучасної хореографії КНУКіМ, керівник Центру психології руху «Малюма і Такете», член
правління та керівник відділення танцювально-рухової терапії ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ):
Імпровізація, або Багатомірна Муза життя;

Немежанська Олена Аркадіївна, методист вищої категорії Будинку дитячої творчості Подільського району м. Києва, заслужений працівник освіти, почесний член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Патріотичне виховання в просторі арт-терапії;

Прянічнікова Олена Олегівна, психолог Центру психотерапії, психіатрії та практичної психології «Софія», член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», Ангелова Сюзанна Олегівна, (Київ): Принципи та послідовність короткострокової терапії з дітьми, що горюють;

Савінов Володимир Вікторович, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, засновник та керівник Української школи плейбек-театру, Київського плейбек-театру «Déjà vu plus», Відділення плейбек-театру ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Про психологічну «експертність» плейбек-театру;

Деркач Оксана Олексіївна, к. пед. н., доц. Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, член правління та керівник Вінницького відділення ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Вінниця): Виховний потенціал арт-педагогіки як об’єкт науково-педаго­гічної рефлексії;

Вознесенська Олена Леонідівна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Мандала як засіб рефлексії емоцій та зцілення в медіаклубних заняттях;

Гаврилюк Світлана Віталіївна, психолог, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Вінниця): Використання методів арт-терапії в корекції дитячих страхів;

Лохвицька Любов Василівна, к. пед., доц., докторант каф. теоретичної
і консультативної психології Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету ім. М. П. Дра­гоманова (Київ): Використання елементів арт-терапії у моральному вихованні дошкільників;

Інжиєвська Леся Анатоліївна, ст. викл. каф. загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
(Київ): Елементи арт-терапевтичних технік у психологічному супроводі дітей-переселенців із Криму та зони АТО;

Логвиненко Валентина Петрівна, с. н. с. лабораторії з профорієнтації Інституту підготовки кадрів ДСЗУ (Київ): Психотерапевтична робота методами арт-терапії в тренінгу «Адаптація до змінених життєвих умов»;

Стариніна Олена Миколаївна, практичний психолог КУ «Психіатричний диспансер» ЗОС, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Використання мультимодальних методів арт-терапії в профілактиці професійного вигоряння;

Титаренко Олена Іллівна, практичний психолог вищої категорії, керівник Центру профконсультації та практичної психології при Центрі трудової підготовки та професійної орієнтації молоді, арт-терапевт, член
ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Мелітополь):
Арт-терапевтичні технології в роботі практичного психолога із сім’єю;

Леськів Оксана Степанівна, психолог, гештальт-психотерапевт, арт-терапевт, волонтер психологічної служби Львівського військового шпиталю, волонтер Служби психологічної підтримки (Львів): Методика BASICPh – допомога кожному в подоланні стресу;

Борейчук Ірина Олегівна, викл. каф. загальної психології та психодіа­гностики Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне): Фототерапія як метод психологічної допомоги;

Подкоритова Лариса Олександрівна, к. психол. н., доц. каф. практичної психології і педагогіки Хмельницького національного університету, керів­ник Хмельницького відділення ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Хмельницький): Використання методів арт-терапії з метою сприяння самопізнанню студентів соціономічного профілю;

Папета Оксана Василівна, керівник театральної студії «Майстерня Радості», член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Особливості театральної діяльності в студії «Майстерня Радості, як засіб розкриття творчого потенціалу дітей з вадами психічного розвитку;

Малашевська Ірина Анатоліївна, к. пед. н., докторант Інституту мистецтв НПУ імені М. П. Драгоманова, керівник гуртка «Музикотерапія» в ДНЗ № 9 «Сонечко», музикотерапевт (Київ): Психокоригуючий вплив музикотерапії на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

Хіля Анна Вікторівна, провідний спеціаліст Вінницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
(Вінниця): Сприяння особистісній ідентифікації дітей з функціональними обмеженнями засобами арт-терапії;

Васильчук Таїсія Володимирівна, студентка МАУП (Новоград-Волин­ський, Житомирська обл.): Особливості адаптації дитини до умов шкільного середовища засобами мультимодальної арт-педагогіки;

Стадник Володимир Анатолійович, к. психол. н., доц. каф. психології Академії муніципального управління, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Зіставлення поглядів на застосування образів стихії води, запропонованих К. Х. Льойнером та В. Стюартом;

Юрчак Світлана Михайлівна, практичний психолог СШ № 64 (Одеса): Толерантність та її виховання у дітей та підлітків засобами мультимодальної арт-педагогіки;

Денисюк Олена Миколаївна, к. психол. н., доц. каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ): Підготовка майбутніх соціальних працівників до здійснення соціально-терапевтичної діяльності;

Скнар Оксана Миколаївна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член правління ВГО «Арт-терапев­тична асоціація» (Київ): Особливості політичних практик студентства: критерії оцінювання проективних малюнків;

Чорна Лідія Георгіївна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Психологічний контекст групової дискусії з проблеми колективної травми.

13.00-14.00. Перерва

14.00-15.00

Київський міський будинок учителя, вул. Володимирська, 57,

молодіжна зала

презентаційний майстер-клас:

Горан Петерссон, провідний спеціаліст з Ботмерівської гімнастики, член Міжнародної Ботмерівської Асоціації (Швеція): Ботмерівська гімнастика (тим, хто планує взяти активну участь у майстер-класі, необхідно мати зручний одяг та взуття!).


Увага! Майстер-класи відбуватимуться в приміщеннях різних

організацій. Зверніть увагу на адресу!

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

15.10-17.00. Майстер-класи:

Деркач Оксана Олексіївна, к. пед. н., доц. Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, член правління та керівник Вінницького відділення ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Вінниця): Діагностика та корекція образу «Я» засобами народної традиційної іграшки в умовах дестабілізації соціополітичного простору в Україні до 20 осіб – Лекційна зала № 1;

Костевич Вероніка Сергіївна, психолог, хореограф, танцювально-рухо­вий терапевт, пісковий терапевт, співзасновниця Honest Movement Studio (Студія сучасного танцю, танцювально-рухової терапії та соматичного дослідження), член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Здобуття внутрішньої опори до 30 осіб молодіжна зала;

Плетка Ольга Тарасівна, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, керівник Запорізького осередку та член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Жив був Я… та інші
до 20 осіб кімн. 115;

Скнар Оксана Миколаївна, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член правління ВГО «Арт-терапев­тична асоціація» (Київ): Чоловіче та жіноче: доторкаючись до внутрішнього простору до 20 осіб – Педагогічна вітальня;

Стариніна Олена Миколаївна, практичний психолог КУ «Психіатричний диспансер» ЗОС, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Мир у твоїй душі. Мультимодальний підхід у профілактиці професійного вигоряння до 20 осіб – кімн. 314.

15.10-17.00. Майстер-класи:

Місце проведення: Інститут магістратури, аспірантури
і докторантури Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, ауд. 129

Єщенко Наталія Олександрівна, архітектор, художник, провідний спеціаліст арт-терапевтичного центру «Метаформ», керівник відділення антропософської терапії мистецтвом, член правління ВГО «Арт-терапев­тична асоціація» (Київ): Гьотеаністична феноменологія в арт-терапії – мистецтво пізнання життя – до 20 осіб.


Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

17.10-19.00. Майстер-класи:

Мова Людмила Вікторівна, к. психол. н., доц. каф. сучасної хореографії КНУКіМ, керівник Центру психології руху та творчого самовираження «Maluma Flying Cat», член правління та керівник танцювально-рухового відділення ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Ясне бачення жит­тєвих історій (робота з техніками імпровізації) – до 30 осіб (необхідно мати зручний одяг) – молодіжна зала;

Пригунов Георгій Юрійович, теолог, адиктолог, дійсний член Східно-Європейської асоціації арт-терапії (Софія, Болгарія), науковий консультант Лабораторії системно-аналітичної арт-терапії Кримського державного університету (Ялта), Президент БО «Інформаційно-ресурсний союз «Здраво» (Київ): Особливості психологічної допомоги вдовам і сиротам (30-40 днів втрати (горювання)) до 20 осіб – Лекційна зала № 1;

Реброва Катерина Вікторівна, керівник «Волонтерської психологічної служби» м. Одеси, керівник Одеського відділення ВГО «Арт-терапев­тична асоціація» (Одеса): Методики арт-терапії у кризовій допомозі до 20 осіб Педагогічна вітальня;

Романь Наталія Віталіївна, процесуально-орієнтований терапевт, фасилітатор, режисер, волонтер Психологічної кризової служби (Київ): Соціальні ролі урбаністичного суспільства як прояви архетипів (Управління враженням) до 20 осіб – кімн. 115;

Сидоркіна Марина Юріївна, к. психол. н., н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, психолог БДТ Подільського р-ну м. Києва, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Використання арт-терапевтичних технологій у роботі з дітьми вимушених переселенців до 30 осіб кімн. 314.

Місце проведення: Інститут магістратури, аспірантури
і докторантури Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, ауд. 129

17.10-19.00. Майстер-класи:

Маслова Дар’я Федорівна, психолог Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий дім», консультант Вісбаденської Академії психотерапії, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Я у себе одна кохана… Любов до себе як ресурс до 12 осіб.


ДЕНЬ ДРУГИЙ – 28.02.2015 р.

10.00-11.50. Майстер-класи:

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57

Буценко Наталія Дмитрівна, медичний психолог, майстер школи «Сакральна архітектура тіла», автор курсу «Тіло – Храм Духу Святого», член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Мистецтво будувати та перебудовувати своє тіло засобами авторської програми «Тіло – Храм Духа Святого» школи «Сакральна архітектура Тіла – Храма» (необхідно мати зручний одяг, ковдри) до 30 осіб – молодіжна зала;

Лазоренко Борис Петрович, к. філос. н., доц., пров. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ВГО «Арт-тера­певтична асоціація» (Київ): Психотравма як чинник особистісного розвитку в життєконструюванні особистості до 30 осіб – кімн. 115;

Логвиненко Валентина Петрівна, с. н. с. лабораторії з профорієнтації Інституту підготовки кадрів ДСЗУ (Київ): Адаптація до змінених життєвих умов – до 20 осіб – Педагогічна вітальня;

Науменко Олена Миколаївна, практичний психолог вищої категорії, психолог, методист, дитячий психотерапевт, член ВГО «Арт-терапевтич­на асоціація» (Київ): Плетені мандали в роботі дитячого психолога системи освіти до 20 осіб – Лекційна зала № 1;

Папета Оксана Василівна, керівник театральної студії «Майстерня Радості», член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Театральна арт-терапевтична діяльність як засіб розкриття творчого потенціалу дітей з вадами психічного розвитку – до 20 осіб – кімн. 314.

 

12.10-14.00. Майстер-класи:

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57, Велика вітальня

Гундертайло Юлія Данилівна, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, співзасновник та член правління
ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Відновлення безперервності – до 15 осіб кімн. 314;

Рубан Віктор Вікторович, тренер, хореограф, танцюрист, актор, перфор­мер, ведучий груп самопізнання та особистісного зростання, арт- і танцювальний терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Ресурс бодіворка, або Бодіворк вихідного дня – до 30 осіб (необхідно мати зручний одяг) молодіжна зала;

Савінов Володимир Вікторович, м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, засновник та керівник Української школи плейбек-театру, Київського плейбек-театру «Déjà vu plus», Відділення плейбек-театру ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Розвиток «чистоти» гри у плейбек-театрі до 20 осіб – кімн. 115;

Семененко Жанна Венiамiнiвна, практичний психолог, перинатальний психолог, арт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Робота із соціально дезорієнтованими клієнтами, клієнтами з браком позитивної уваги до себе в арт-терапевтичному підході. Авторська методика «Друг мого друга…» – до 15 осіб – Педагогічна вітальня;

Сергієнко Оксана Анатоліївна, арт-терапевт та керівник «Творчої майстерні ресурсного стану «Територія щастя», член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Правопівкульне малювання «Я дозволяю собі творити» до 15 осіб – Лекційна зала № 1;

Старовойтов Андрій Валерійович, к. психол. н., директор Лабораторії системно-аналітичної арт-терапії (Гуманітарно-аналітична академія,
Ялта), член правління Східно-Європейської асоціації арт-терапії (Софія, Болгарія) (Сімферополь): Корекція наслідків психологічної травми в системно-аналітичній арт-терапії до 20 осіб – кімн. 8 (308).

 

14.00-15.00. Перерва

 

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57, Велика вітальня

 

15.00-16.50. Майстер-класи:

Волкова Людмила Миколаївна, ст. викл. каф. образотворчого мистецтва і дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Життєва криза як перехід до нового стану, як джерело нового розвитку людини
до 20 осіб
Лекційна зала № 1;

Волошин Володимир Миколайович, співроб. лабораторії історії психології імені В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Київ): Куточок мого світу – до 20 осіб – кімн. 8 (308);

Назаревич Вікторія В’ячеславівна, к. психол. н., доцент кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психолог вищої кваліфікаційної категорії, член правління Західноукраїнської асоціації арт-психологів та арт-терапевтів (Рівне): Методи пошуку смислотвірних мотивів засобами малюнкудо 20 осіб Педагогічна вітальня;

Назаренко Тетяна Вікторівна, кризовий психолог, арт-терапевт, член асоціації та координатор Чернігівського відділення ГО «Асоціація спеціалістів з подолання психотравмуючих подій», керівник Чернігівського осередку та член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Арт-терапевтичний дебрифінг до 20 осіб кімн. 314;

Скибицька Юлія Миколаївна, практичний психолог, арт-терапевт, бодинамический терапевт-практик, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ): Підтримка та опора: як знайти опору в собі до 30 осіб – молодіжна зала.

17.00-18.30.

Заключне засідання учасників конференції

Місце проведення: Київський міський будинок учителя,

вул. Володимирська, 57, молодіжна зала

Підведення підсумків конференції. Прийняття резолюції

Виставка творчих робіт учасників майстер-класів

Виступ Київського плейбек-театру «Déjà vu plus»,

керівник – Савінов Володимир Вікторович

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України