Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки»

2 лютого - 2 березня 2017 року

Шановні колеги!
Маємо честь запросити Вас до участі в роботі ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки", яка буде проведена 2 лютого – 2 бере


Загальна інформація


Напрямки роботи конференції:

 

Секція №1. Методологія та методи історичної психології як науки. Суб’єкти історії та культури.

Керівники:

Яремчук О.В. - доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології;

Карпенко З.С. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою педагогічної і вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Пундєв В.В. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

   

Секція №2.Фундаментальні та прикладні психолого-історичні дослідження в загальній, соціальній та етнічній психології

Керівники:

Данилюк І.В. - доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Подшивалкіна В.І. - доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології Інституту математики, економіки та механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Лозова О.М. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Секція №3.Феномени психологічного здоров’я та ортобіозу людини: психоісторичний вимір.

Родіна Н.В. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

 

Розанов В.А. - доктор медичних наук Розанов професор кафедри клінічної психології Навчально-наукового Інституту інформаційних та соціальних технології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Кременчуцька М.К. -кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної допомоги і практичної психології ННІІ та СТ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

 
 

Секція №4.Соціальна робота  та психосоціальна допомога: історико-культурний аспект

Нікогосян О.О.- кандидат політичних наук, професор кафедри соціальних теорій Навчально-наукового Інституту інформаційних та соціальних технології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

ПіщевськаЕ.В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної роботи ННІІ та СТ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

 

Смокова Л.С. - кандидат психологічних наук, докторант, доцент кафедри соціальної допомоги і практичної психології ННІІ та СТ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

 
 

Секція №5. Історична психологія: архетипи, ментальність, міфи, картина світу особистості та спільноти в житті і мистецтві.

 

БогатаяЛ.М. -  доктор філософських наук,  професор кафедри філософії природничих факультетівОдеського національного університету імені І.І. Мечникова.

       Маркова О.М.- доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

 

            ТепляковМ.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

 

 

Секція №6. Феноменособистісного самоздійсненнялюдини у культурному та історичному просторі.

 

Кіреєва З.О. - доктор психологічних наук, професор, завідувач загальної психології і психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Горностай П.П.- доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії малих груп Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Петриківська О.С. - кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії природничих факультетів, зам. декана філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

 
 

Секція №7.Релігія в мультикультурному соціумі.

 

ГолубовичІ.В. - доктор філософськіх наук, професор, завідувач кафедрою філософії гуманітарних факультетів філософського факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

 

Дементьєва К.Г. -кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Мартинюк Е.І. - кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії природничих факультетів, філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.


 

Секція №8.  Психологія повсякденності та свята в традиційному та сучасному суспільстві

 

Кононенко О.І. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

 Литвин-Кіндратюк С.Д. - кандидат психологічних наук,  доцент кафедри педагогічної і вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Мардоса Й. - доктор гуманітарних наук, професор, професор кафедри протоісторіі Прибалтики Литовського едукологічного університету

 
 

Секція №9.Мультикультуралізм та глобалізація в політичному процесі Європи, України та світу.

ДунаєваЛ.М - доктор політичних наук, професор, директор Навчально-наукового Інституту інформаційних та соціальних технології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

ПопковВ.В. - доктор філософських наук, професор завідувач кафедри політології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

ХамітовН.В. -доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України